Please enable JS

Over ons

zonkinderen pmt

Zonkinderen is specialist op het gebied van bewegen en gedrag

Bewegingsgedrag is een uiting van hoe wij ons van binnen voelen en hoe wij met situaties omgaan. Door middel van bewegen, spel en creativiteit biedt zonkinderen een ervaringsgerichte therapie aan. Deze ervaringen brengen groei en ontwikkeling op gang in processen waarin je vastloopt en niet verder komt.


KINDGERICHT

Onze therapeuten hebben een vaktherapeutische opleiding met kindgerichte specialisaties

JAREN ERVARING

Wij hebben ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren binnen de (geestelijke) gezondheidzorg

SAMEN WERKEN

Wij werken nauw samen met de leefomgeving van het kind. Vanuit onze visie is het betrekken van deze omgeving essentieel voor het slagen van de therapie

ELK KIND

Zonkinderen behandelt kinderen, jongeren en jong volwassenen met en zonder diagnose

Beweeg, Beleef en Groei

Het accent bij Zonkinderen ligt op ervarend leren.
We werken vanuit de talenten van het kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn tempo en volgens zijn talenten. Door de eigen kracht aan te spreken zal het kind zijn gevoel voor eigenwaarde behouden zo niet vergroten. De verandering komt hierdoor van binnenuit. Deze interne verandering is een van de sterkste pijlers van Zonkinderen.

Het verschil met andere hulpverlening is dat, pmt gericht is op het ervaringsgerichte leren.
Kinderen leren door kijken, ervaren en nadoen. Een vaktherapeut is een professional die mensen met psychische problemen behandelt. Het non-verbale karakter van psychomotorische therapie maakt het bijzonder geschikt voor kinderen, die nog onvoldoende taal tot hun beschikking hebben om woorden te kunnen geven aan hun problemen of niet over hun problemen kunnen praten. Bij psychomotorisch therapeut wordt er meer gewerkt vanuit het doen. Het doen ligt op het gebied van beweging en lichaamservaring.

De omgeving wordt bij zonkinderen betrokkenen in het therapieproces.
Ons doel is om samen met het kind en zijn leefomgeving problemen die op sociaal-emotioneel gebied liggen op te heffen, te verminderen of te accepteren, waardoor het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van een kind of jongeren worden vergroot.

Het gezin zien wij als een belangrijke bouwsteen voor de gezonde ontwikkeling van een kind.
Ieder gezinslid heeft een eigen uniek karakter. Deze karakters samen zorgen voor een bepaalde manier van leven of in sommige gevallen een manier van overleven. Een gezin of gezinsleden kunnen bepaalde eigenschappen in elkaar versterken.

Onze Diensten

PMT

 

Soms heeft een kind moeite met verwoorden van gevoelens. Praten helpt dan niet voldoende om problemen op te lossen of te verwerken. Psychomotorische therapie kan dan een uitkomst zijn. We bieden zowel individuele- als groepstherapie.

SPECIALISATIES

 

 • HBO / universitaire geschoold richting psychomotorische (kinder) therapie
 • Opleiding sensorische integratie therapie
 • Affectregulerende vaktherapie
 • Hechting en trauma
 • Rots en water

LOCATIES

 

Gemeente Westland:
Havenstraat 55
2681 LC Monster
Routebeschrijving (pdf)

Regio Delft:
Westvest 9
2611 AX Delft
Routebeschrijving (pdf)

VERGOEDING

 

Zonkinderen kan worden ingezet vanuit een particuliere hulpvraag. Voor meer informatie over onze tarieven (pdf) klik hier.

PARTNERS

 

Zonkinderen werkt nauw samen met verschillende samenwerkingspartners. Voor meer informatie over deze partners (pdf) klik hier.
Zonkinderen


Beweeg, Beleef en Groei
zondkinderen team
sonja hanemaaijer vaktherapeut

SONJA HANEMAAIJER

VAKTHERAPEUT
amanda hanemaaijer vaktherapeut

AMANDA HANEMAAIJER

VAKTHERAPEUT
zazie rijnbeek

ZAZIE RIJNBEEK

VAKTHERAPEUT
cynthia verhagen

CYNTHIA VERHAGE

VAKTHERAPEUT
annelies vos

ANNELIES VOS

VAKTHERAPEUT

WERKWIJZE

 • Kennismaking en intake
 • PMT onderzoek 2 tot 5 sessies
 • Opstellen en bespreken van een behandelplan
 • De behandeling
 • Een tussenevaluatie
 • Afsluitend gesprek

Wij helpen graag verder

Voor informatie en het aanvragen van een vrijblijvend gesprek