Please enable JS

PSYCHOMOTORISCHE
GEZINSTHERAPIE

Vaak wordt tijdens de therapie niet alleen naar de jongere of het kind gekeken. Ook het systeem speelt een (on)bewuste rol in de ontwikkeling van de jongere of het kind. Tijdens gezinstherapie zal worden gekeken hoe de rollen binnen het gezin verdeeld zijn. Waar liggen de sterke kanten van ieder gezinslid en wat kan beter. Succes ervaringen opdoen met elkaar is de kracht van PMGT.


ONZE AANPAK

SAMEN SUCCES ERVAREN

Het gezin is noodzakelijk voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Ieder gezinslid heeft een eigen uniek karakter. Deze karakters samen zorgen voor een bepaalde manier van leven of in sommige gevallen een manier van overleven. Een gezin of de gezinsleden kunnen bepaalde eigenschappen in elkaar versterken. Gezinstherapie (PMGT) wordt gegeven door 2 psychomotorisch therapeuten of een combinatie van gezinscoach en psychomotorisch therapeut.

GYMZAAL OF KLIMMUUR

Afhankelijk van de hulpvraag en de doelen voor het gezin wordt er in overleg gekozen waar de PMGT zal plaatsvinden. Therapeutisch klimmen is een activiteit waarbij kinderen en jongeren en hun ouders veel kunnen oefenen met samenwerken. Het is een activiteit waarbij het zekeren van elkaar zorgt voor een sociale interactie. Vanuit Zonkinderen wordt het therapeutisch klimmen zowel in individuele– als gezinsvorm aangeboden.
pmt kinderen casus

CASUS ROOS

Roos van 16 jaar en haar moeder zijn door de kliniek ‘Yes we can’ doorverwezen voor een behandeling psychomotorische therapie. Zowel Roos als moeder geven aan graag te werken aan een betere band en begrip richting elkaar. Door traumatische ervaringen in de gezinssituatie die in het verleden hebben plaatsgevonden is de band geschaad. Beide willen werken aan meer vertrouwen in elkaar.

Tijdens de kennismaking wordt de vraag omgezet naar een doel. Roos wil zichzelf beter uiten zodat haar moeder haar beter kan begrijpen en kan vertrouwen dat het goed gaat met haar. Wanneer het niet goed gaat kan Roos dit zelf aangeven. Moeder wil er voor Roos kunnen zijn en kan Roos laten ervaren dat ze steun heeft aan haar moeder.

Om de doelen te bereiken wordt er gebruik gemaakt van de klimmuur. Er wordt begonnen met traverseren, van links naar rechts klimmen. Roos begint met het begeleiden van haar moeder, dit doet zij duidelijk en zorgzaam. Andersom begeleidt moeder Roos meer coachend en zelfs een beetje onzeker. Moeder vraagt elke keer hoe zij het wilt? Roos geeft aan onzeker te worden van deze manier van coachen. Zelfs soms een beetje geïrriteerd “geef nou gewoon aan wat ik moet doen”.

Als ze de opdracht nog een keer doen krijgt moeder de opdracht om meer de leiding nemen. Dit gaat beter, al wordt Roos nog geregeld in de vragende vorm gecoacht tijdens de opdracht. Roos heeft behoefte aan duidelijkheid en moeder geeft aan het overzicht kwijt te zijn en daardoor onzeker te worden richting haar dochter.

Een aantal sessies later is er duidelijk verschil te zien. Roos en haar moeder kunnen blind klimmen. Tijdens deze opdracht wordt er een groot appel gedaan op vertrouwen in elkaar. Vooraf wordt besproken wat de er nodig is van de ander voor het vertrouwen. Opdracht is tijdens het klimmen om je ‘gevoelswereld’ kenbaar te maken naar de ander. ‘Hoe spannend vind ik het op het moment?’

Roos volgt de instructies van haar moeder goed op. Roos heeft een erg uitdagende route uitgekozen. Ze klimt daadkrachtig maar valt, moeder schrikt maar vangt haar adequaat en krachtig op. Ze communiceren naar elkaar dat Roos toch graag de route wilt afmaken, doorzetten. Doordat moeder Roos heeft opgevangen heeft ze nog meer vertrouwen in haar gekregen. Ze bereikt uiteindelijk de TOP. Tijdens deze opdracht hadden ze blind vertrouwen in elkaar ... :)

zonkinderen pmt
  • Wilt u zich oriënteren of vraagt u zich af of uw kind baat kan hebben bij PMT, dan staan we u graag vrijblijvend (telefonisch) te woord.